De Huibersschool is een school waar leerlingen de ruimte krijgen om ervaring op te doen door zelf en met elkaar activiteiten te plannen en te organiseren. We noemen dit samen -werken en -leren.

De leerkrachten hebben een prominente meer begeleidende rol. Leerlingen mogen hun taak in vrijheid naar eigen inzicht uitvoeren, maar dragen daarvoor ook verantwoordelijkheid voor hun werk.

Als leerlingen interessante taken krijgen, waar ze nieuwsgierig naar zijn en waaraan ze in vrijheid mogen werken en daarbij ook nog mogen overleggen met klasgenootjes, dan wordt er gewerkt en geleerd.

Zo zitten kinderen in elkaar!