• Reflectie

De resultaten en vorderingen worden samen besproken.

  • Zelfstandigheid

We leren onze leerlingen denken in oplossingen en mogelijkheden.

  • Verantwoordelijkheid

Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun werk binnen de werkafspraken.

  • Samenwerken

Onze leerlingen leren van elkaar en met elkaar.

  • Effectiviteit

We gaan effectief en efficiënt om met ieders tijd en de beschikbare middelen.