• De Huibersschool is in de wijk voorloper in de begeleiding en training van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij leren ze op een constructieve manier met conflicten om te gaan.
  • Wij helpen de leerlingen om hun gevoelens onder woorden te brengen.
  • Ons daltononderwijs biedt een scala aan mogelijkheden om talenten te leren kennen en ontwikkelen.
  • Op de Huibersschool leren we spelenderwijs leren. Als je plezier hebt leer je immers makkelijker is onze ervaring.
  • Ons onderwijs is modern en sluit aan bij de huidige maatschappij. Wij scoren hoog op landelijke toetsen.
  • Wij halen de buitenwereld naar binnen door in te spelen op de actualiteit.
  • Wij werken dagelijks aan zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfbewustzijn van onze leerlingen.
  • ​Wij onderhouden goede contacten met ouders en verzorger(s).