Waar staan wij voor op de Huibersschool?

  • Op de Huibersschool werken kinderen zelfstandig aan hun taken.
  • Sociale vaardigheden zijn de basis voor omgaan met elkaar.
  • We zijn een mondiale school en halen de buitenwereld naar binnen in aansprekende projecten.
  • Ouders zijn betrokken en gaan actief met de kinderen naar museum of speeltuin.

Wat doet de Huibersschool?

  • We bieden modern daltononderwijs in een kleine veilig school met aandacht voor alle kinderen.
  • We kennen alle kinderen bij naam en weten wat hun ouders motiveert.

Hoe doen we dat?

  • Door kinderen zelfstandig te leren werken met eigen verantwoordelijkheid binnen afspraken die maken (Dalton).
  • Samenwerken en leren met elkaar en van elkaar.
  • Resultaten en voorderingen samen bespreken.
  • Effectief omgaan met menskracht, tijd en middelen.

Waarom doen we dat?

We worden blij en gemotiveerd door het zien en ervaren van de resultaten bij onze leerlingen. Het geeft ons als team én persoonlijk een goed gevoel.