Voor elk kind bieden we onderwijs dat hem of haar past ook als dit buiten het reguliere bestek van de school valt. Dit wordt geregeld in de Wet passend onderwijs.

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Meer informatie hierover kunnen we tijdens uw bezoek bespreken.