Voorschool Huibers

Voorschool Huibers voor in tekstDe beste voorbereiding op de basisschool voor uw peuter (2,5 tot 4 jaar)? Dat is onze voorschool! Impuls is de grootste aanbieder van voorscholen in Amsterdam en we doen dit werk al heel lang (sinds 1872).

In de Huibersschool zijn 2 voorschoolgroepen van Impuls. Er is een nauwe samenwerking met de school. De ingang van beide groepen vindt u aan de Justus Halbertsmastraat.

Tijden voorschool Huibers

Groep A
Maandag & donderdag 8:45 – 14:15
Woensdag 8:30-12:45
Groep B
Dinsdag & vrijdag 8:45 – 14:15
Woensdag 13:15 – 17:30
Bekijk voor meer informatie onze website: www.impulskinderopvang.nl of bel 020-515 88 88.

De voorschool: goed voor uw peuter!

• Er zijn leuke en leerzame activiteiten (ontwikkelingsgericht werken).
• We gebruiken het programma “Ko Totaal”, hetzelfde programma om te spelen en te leren als de Huibersschool.
• Samen spelen en samen leren met andere peuters uit de buurt (vriendjes maken).
• Ieder kind heeft zijn eigen tempo en zijn eigen manier.
• Brede ontwikkeling met veel aandacht voor de Nederlandse taal.
• Deskundige pedagogisch medewerkers (stabiel team met mbo- en hbo-medewerkers).
• Regelmatig naar dezelfde plek met medewerkers die uw kind vertrouwt.
• Mogelijkheid om te werken tijdens de dagdelen waarop uw kind naar de voorschool gaat. Een programma én stabiele opvang inéén: de voorschool is tijdens schoolweken áltijd geopend!
• Voorrang op de basisschool Huibers (als uw kind 8 maanden op de voorschool zit).

Natuurlijk hebben we ook tijd en aandacht voor u als ouder. De pedagogisch medewerkers nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden en met u te praten over de ontwikkeling van uw kind. Ook zijn er bijeenkomsten voor de ouders in het ouderlokaal.

De voorschool is inclusief:
• Eten en drinken;
• Lunch;
• Verzorging.

Meer opvang nodig?

De voorschool is 15 uur per week, maar het kan zijn dat u vanwege werk of studie méér opvang nodig heeft, of opvang op ánder dagen/ dagdelen. In dat geval is het goed om te weten dat we óók hele dagopvang kunnen bieden. Dit doen we “bij de buren”, op voorschool Huizinga, eveneens van Impuls en direct naast de Huibers. Daar is een peutergroep, bedoeld voor werkende en/of studerende ouders waar kinderen van de Huibers én de Huizinga gezamenlijk kunnen worden opgevangen. Vraag de pedagogisch medewerkers naar méér informatie of bel: 020 5158800, optie 1.

Prijsinformatie voorschool

Alle ouders in Nederland moeten een eigen bijdrage betalen, die afhangt van hun inkomen. U kunt via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan heeft u recht op een vergoeding van de gemeente voor maximaal 15 uur per week. U hoeft hier verder niets voor te regelen. De tegemoetkoming van de gemeente loopt via Impuls. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is, dan kunt u dat hier berekenen. Vul bij ‘Wat is de uurprijs?’ in: € 7,45.

Inschrijven, rondleiding, vragen?

Bel naar onze speciale helpdesk: 020 515 88 00, optie 1, of mail naar planning@impuls.nl. Wilt u uw kind direct inschrijven, klik dan op deze link.