Onze leerkrachten houden goed zicht op de ontwikkeling van de groep en het individuele kind. Er worden groepsoverzichten gemaakt om grip te houden op de voortgang. Het team bespreekt de vorderingen met elkaar en wisselt tips en adviezen uit. Zo houden we de totale kwaliteit van ons onderwijs op niveau dat je van een goede school mag verwachten.

Onze kleuters zitten tot 6 jaar in leeftijd door elkaar in de klas omdat dit het samen leren en spelen bevordert.

Lessen en lesmethodes

We werken met moderne lesmethodes zoals het activerende en directe instructiemodel (ADI).

Op taalgebied geven wij extra taal les in de speciale taalklas. Voor groep 7 en 8 maken we gebruik van het ‘Leerlab’ voor taalondersteuning, begrijpelijk lezen en rekenen.

We bieden taal en rekenen in spelsituaties met nieuwe materialen het gaat hierbij om veel spreken en begrijpend luisteren.

Naast de basisvakken is Wereldoriëntatie een belangrijk vak om kennis te maken met de wereld om ons heen. We werken met deels digitale methoden over actuele thema’s met een goede balans tussen kennis en vaardigheden. Als Mondiale school kijken we verder dan onze straat lang is.

Kunstzinnige vorming

Creatieve vakken en cultuur vinden we belangrijk voor de algemene en brede ontwikkeling van het kind. Door het jaar heen zijn er o.a. podiumoptredens waarbij de ouders welkom zijn om het resultaat te komen bekijken.