We kunnen het niet alleen en hebben elkaar en uw inbreng nodig.

U mag van ons verwachten dat we u op de hoogte houden over uw kind. De lijnen tussen directie, team, bestuur, medezeggenschapsraad (MR) en ouders zijn kort. Hierdoor willen wij het u als ouder makkelijk maken, om met uw vragen naar ons toe te komen. De deur staat dus altijd open om het gesprek met u aan te gaan.

Parnassys en Parro-app

Formeel informeren we u via ons digitale informatiesysteem (Parnassys en de Parro-app) en tijdens de informatieavonden maar ook informeel als u op school bent of bij bijeenkomsten. U kunt dan ook thuis inspelen op de zaken die op school gebeuren en wij kunnen aansluiten bij wat er thuis leeft. Daarnaast waarderen wij het als u mee wilt denken over ons beleid of als u mee wilt helpen bij het organiseren van activiteiten op school.

Ouderacademie

Onze ouders worden betrokken bij de school. Wij vinden het belangrijk dat de leerkracht bekend is met de thuissituatie van het kind. Op die manier zorgen we voor een goede aansluiting tussen thuis en school. Dat onze ouders actief zijn blijkt uit de deelname aan de Ouderacademie.

De ouderacademie gaat tweewekelijks op stap met ouders en kinderen. De excursies naar musea exposities of speelplekken worden door de school georganiseerd met de bedoeling dat ouders en kinderen samen erop uit gaan en samen dingen leren en ontdekken. Dit doen we meestal na schooltijd op de vrijdagmiddag.

Ouders: ambassadeurs van de school!

Wij zorgen op de Huibersschool ervoor dat ouders zich thuis voelen in de school, dat ze gehoord worden en dat ze betrokken worden bij activiteiten. Onze ouders beschouwen we als ambassadeurs van de school.

a. Ouders kunnen deelnemen in de medezeggenschapsraad (MR) of in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
b. In de ouderraad bespreken ouders met elkaar de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Allerlei activiteiten worden vanuit de ouderraad in gang gezet.
c. Ouders kunnen deelnemen in de school als klassenouder of hulpouder in de klas.
d. Ouders dragen een financieel steentje bij in de vorm van de jaarlijkse ouderbijdrage.
e. Ouders zorgen ervoor dat hun kind op tijd op school is en kennen de afspraken die gemaakt zijn op het gebied van gezonde voeding en traktaties.