Ouderbetrokkenheid

Wij zien ouders als didactische partners en dat betekent voor ons:

  • Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Wij willen graag met ouders praten over het onderwijs en de opvoeding en afspraken maken over onze manier van samenwerken hierin.

Ouderparticipatie

Wij zien ouders ook als deelnemers in de school en dat betekent voor ons:

  • Ouders zijn betrokken bij allerlei activiteiten in de school, zoals medezeggenschap, ondersteuning in en buiten de groep, het beheren van de ouderbijdrage en de uitvoering van het beleid hiervoor.

Vrijwillige ouderbijdrage: check je schoolgids op juiste info!


Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen zijn verplicht om dit te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. 
Je hoeft het schoolplan 2019-2023 hierop niet aan te passen. Deze info nemen we mee in het nieuwe schoolplan. Maar dus wel in de schoolgids van dit jaar.
Meer info en bron: zie dit bericht van de PO-raad.