Ouderbetrokkenheid

Wij zien ouders als didactische partners en dat betekent voor ons:

  • Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Wij willen graag met ouders praten over het onderwijs en de opvoeding en afspraken maken over onze manier van samenwerken hierin.

Ouderparticipatie

Wij zien ouders ook als deelnemers in de school en dat betekent voor ons:

  • Ouders zijn betrokken bij allerlei activiteiten in de school, zoals medezeggenschap, ondersteuning in en buiten de groep, het beheren van de ouderbijdrage en de uitvoering van het beleid hiervoor.