Het Ministerie van Onderwijs stelt voor een groot gedeelte het vakantierooster vast. Op de website van de Rijksoverheid is het landelijke rooster voor de komende jaren te vinden. Sommige vakanties en vrije (studie)dagen worden door school zelf vastgesteld, uiteraard in goed overleg met de MR.

Schoolvakanties 2023-2024

· 23 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023: Herfstvakantie  

· 25 december 2023 t/m 7 januari 2024: Kerstvakantie  

· 19 februari 2024 t/m 25 februari 2024: Voorjaarsvakantie  

· 29 april 2024 t/m 12 mei 2024: Meivakantie  

· 22 juli 2024 t/m 1 september 2024: Zomervakantie  

Vrije dagen  

· 29 maart 2024: Goede Vrijdag  

· 1 april 2024: Tweede Paasdag  

· 20 mei 2024: Tweede Pinksterdag 

Studiedagen 

· 25 september 2023

· 20 oktober 2023

· 6 december 2023

· 22 december 2023

· 26 februari 2024

· 27 februari 2024

· 2 april 2024

· 17 mei 2024

· 17 juni 2024

· 18 juni 2024

· 18 juli 2024

· 19 juli 2024