Schoolkalender

Februari 2023

9 feb Hele dag

Luizencontrole

15 feb 08:45 - 09:30

ouderochtend:

16 feb Hele dag

Hercontrole luizen

22 feb 08:45 - 09:30

ouderochtend:

22 feb Hele dag

Info-ochtend nw. ouders

23-24 feb Hele dag

Studiedagen (4+5) leerlingen vrij

27 feb - 5 mrt Hele dag

Voorjaarsvakantie (1 week)

Maart 2023

13-17 mrt Hele dag

Deze week: Rapportgesprekken (1)

22 mrt Hele dag

Start Ramadan t/m 22-04-2023

22 mrt Hele dag

08.45 Ouderbijeenk/OKA

27 mrt Hele dag

Start Thema 2

April 2023

6 apr Hele dag

13.00-14.00 Podium (3)

7 apr Hele dag

Goede vrijdag: alle leerlingen vrij

10 apr Hele dag

2e Paasdag: alle leerlingen vrij

11 apr Hele dag

Studiedag (6) leerlingen vrij

12 apr 09:00 - 09:30

Speel-o-theek

18 apr Hele dag

Eindtoets groep 8

19 apr 09:00 - 09:30

Thema-ochtend

19 apr Hele dag

08.45 Ouderbijeenk/OKA

19 apr Hele dag

Info-ochtend nw. ouders

20 apr Hele dag

Suikerfeest

21 apr Hele dag

Koningsspelen

24 apr - 7 mei Hele dag

Meivakantie (2 weken)

Mei 2023

10 mei 09:00 - 09:30

Speel-o-theek

11 mei Hele dag

Luizencontrole

16 mei Hele dag

Hercontrole luizen

17 mei 09:00 - 09:30

Ouderochtend thema

18-19 mei Hele dag

Hemelvaart: alle leerlingen vrij

23 mei Hele dag

13.00-14.00 Podium (4)

24 mei 09:00 - 09:30

Speel-o-theek

29 mei Hele dag

2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij

31 mei Hele dag

08.45 Ouderbijeenk/OKA

Juni 2023

7 juni 09:00 - 09:30

Speel-o-theek

7-9 juni Hele dag

Kamp groep 8

6-9 juni Hele dag

Toetsweek (2): gr 1 t/m 7

14 juni 09:00 - 09:30

Ouderochtend thema

21 juni 09:00 - 09:30

Speel-o-theek

21 juni Hele dag

Info-ochtend nw. ouders

23 juni Hele dag

13.00-14.00 Podium: Wat heb ik geleerd?

28 juni Hele dag

08.45 Ouderbijeenkomst OKA

29 juni Hele dag

Offerfeest

29 juni Hele dag

Studiedag (7) leerlingen vrij

Juli 2023

5 juli 09:00 - 09:30

Speel-o-theek

3-7 juli Hele dag

Deze week: Rapportgesprekken (2)

12 juli 09:00 - 09:30

Ouderochtend thema

19 juli 09:00 - 09:30

Speel-o-theek

24 juli Hele dag

Zomervakantie (t/m zondag 3 september)

1 mrt 08:45 - 09:30

ouderochtend:

8 mrt 08:45 - 09:30

ouderochtend:

15 mrt 08:45 - 09:30

ouderochtend:

22 mrt 08:45 - 09:30

ouderochtend:

29 mrt 08:45 - 09:30

ouderochtend:

5 apr 08:45 - 09:30

ouderochtend:

12 apr 08:45 - 09:30

ouderochtend:

19 apr 08:45 - 09:30

ouderochtend:

26 apr 08:45 - 09:30

ouderochtend:

3 mei 08:45 - 09:30

ouderochtend:

10 mei 08:45 - 09:30

ouderochtend:

17 mei 08:45 - 09:30

ouderochtend:

24 mei 08:45 - 09:30

ouderochtend:

31 mei 08:45 - 09:30

ouderochtend:

7 juni 08:45 - 09:30

ouderochtend:

14 juni 08:45 - 09:30

ouderochtend:

21 juni 08:45 - 09:30

ouderochtend:

28 juni 08:45 - 09:30

ouderochtend:

5 juli 08:45 - 09:30

ouderochtend:

12 juli 08:45 - 09:30

ouderochtend:

19 juli 08:45 - 09:30

ouderochtend:

26 juli 08:45 - 09:30

ouderochtend:

Augustus 2023

2 aug 08:45 - 09:30

ouderochtend:

9 aug 08:45 - 09:30

ouderochtend:

16 aug 08:45 - 09:30

ouderochtend:

23 aug 08:45 - 09:30

ouderochtend:

15 feb 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

22 feb 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

1 mrt 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

8 mrt 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

15 mrt 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

22 mrt 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

29 mrt 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

5 apr 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

12 apr 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

19 apr 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

26 apr 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

3 mei 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

10 mei 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

17 mei 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

24 mei 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

31 mei 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

7 juni 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

14 juni 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

21 juni 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

28 juni 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

5 juli 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

12 juli 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

19 juli 08:45 - 11:15

Verteltassen maken met ouders; help je mee?

9 feb Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

16 feb Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

23 feb Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

2 mrt Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

9 mrt Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

16 mrt Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

23 mrt Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

30 mrt Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

6 apr Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

13 apr Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

20 apr Hele dag

14.30-15.30 Schoolvoetbal trainingen

13 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

20 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

27 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

6 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

13 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

20 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

27 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

3 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

10 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

17 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA Leerlab: gr 7/8

9 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

16 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

23 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

2 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

9 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

16 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

23 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

30 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

6 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

13 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

20 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA: Mentorproject gr 7/8

9 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

16 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

23 feb Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

2 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

9 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

16 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

23 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

30 mrt Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

6 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

13 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

20 apr Hele dag

14.15-16.00 NSA: Taal is leuk gr 4-6

9 feb Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

16 feb Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

23 feb Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

2 mrt Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

9 mrt Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

16 mrt Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

23 mrt Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

30 mrt Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

6 apr Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

13 apr Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

20 apr Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

27 apr Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

4 mei Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

11 mei Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

25 mei Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

1 juni Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

8 juni Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

15 juni Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

22 juni Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

6 juli Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

13 juli Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)

20 juli Hele dag

14.45-15.30 Schoolzwemles gr5 (ouders)