Schoolkalender

September 2023

22 sep 08:45 - 11:00

Uitnodiging ouders info-ochtend

18-22 sep Hele dag

Oudergesprekken deze week

Oktober 2023

3 okt 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

10 okt 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

17 okt 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

23-27 okt Hele dag

Herfstvakantie (1 week)

31 okt 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

November 2023

7 nov 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

14 nov 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

21 nov 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

28 nov 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

December 2023

5 dec 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

12 dec 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

19 dec 14:45 - 15:30

Zwemles gr5

25 dec - 7 jan Hele dag

Kerstvakantie (2 weken)

Februari 2024

19-25 feb Hele dag

Voorjaarsvakantie (1 week)

April 2024

29 apr - 12 mei Hele dag

Meivakantie (2 weken)

Mei 2024

17 mei Hele dag

Asko studiedag: leerlingen vrij

20 mei Hele dag

2e Pinksterdag

Juli 2024

22 jul - 1 sep Hele dag

Zomervakantie (6 weken)

27 sep 14:45 - 16:15

Textielatelier

4 okt 14:45 - 16:15

Textielatelier

11 okt 14:45 - 16:15

Textielatelier

18 okt 14:45 - 16:15

Textielatelier

27 sep 09:00 - 12:00

Nederlandse taalles ouders

4 okt 09:00 - 12:00

Nederlandse taalles ouders

11 okt 09:00 - 12:00

Nederlandse taalles ouders

18 okt 09:00 - 12:00

Nederlandse taalles ouders