Wij zijn een mondiale wijkschool. De kracht zit in de kleinschaligheid en veilige omgeving, waarbinnen we een leergemeenschap vormen; een oefenplaats voor de maatschappij in het klein.

De kernwaarden van de daltonvisie zijn ons uitgangspunt voor de vaardigheden die de leerlingen wat ons betreft mee moeten krijgen als ze na groep 8 de Huibers verlaten. In de basis komt het erop neer dat de leerlingen zelf leren verantwoordelijke keuzes te maken in hun eigen leerproces. Deze visie speelt door in de aansturing van ons team, ook zij krijgen de vrijheid om hun eigenaarschap te laten zien.

Door steeds bewust te zijn van de nut en noodzaak van een leerdoel, en dit te delen, worden de doelen meer betekenisvol en vergroten we de motivatie en betrokkenheid. Hierbij halen we de wereld naar binnen en gaan we samen de wereld in, om zo ons onderwijs voor de leerlingen te verrijken; een rijke schooldag.

Naast de uitgangspunten voor ons leren, zijn we sterk gericht op de visie van de Vreedzame school in samenhang met de Taalvriendelijke school. Hierbij staat vooral de sociaal emotionele ontwikkeling centraal, weer gericht op de maatschappij in het klein. We richten ons op de vorming tot wereldburgers door de school in te zetten als oefenplaats voor sociale omgang en aandacht te hebben voor de wereld om ons heen met betrekking tot talen, culturen en religies.

De uitgangspunten van dalton, taalvriendelijke school, vreedzame school en Familieschool vormen op de Huibers één geheel.