Voor elk kind bieden we onderwijs dat hem of haar past ook als dit buiten het reguliere bestek van de school valt. Dit wordt geregeld in de Wet passend onderwijs.

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Meer informatie hierover kunnen we tijdens uw bezoek bespreken.

In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven. Naast het zorgplan beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen) ondersteuning kunnen bieden en wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt.

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website: www.oudersteunpunt020.nl 

Telefoon: 020-3306320

WhatsApp: 06-16004600

E-mail: info@oudersteunpunt020.nl

Day a Week School

Day a Week School is een project voor kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Binnen de ASKO nemen 40 leerlingen deel aan dit project. Op onze school is een DWS locatie aanwezig. Elke dinsdag komen er kinderen van verschillende scholen bij ons op school. Een gespecialiseerde leerkracht geeft dan onderwijs aan deze groep.