We willen onze leerlingen de wereld leren kennen en met lef in het leven staan; vol zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om ieders talent de ruimte te geven organiseren we tijdens en na schooltijd een breed scala aan cultuur- en sportactiviteiten. Daarnaast faciliteren we extra taal-, reken- en studiebegeleiding. Voorbeelden van activiteiten zijn: hockey, kleuterdans, kookles, taal is leuk, schoolvoetbal, mentorproject, rekenbuddy's, theaterles, natuurclub, fietslessen.