Onze visie op het jonge kind is een Daltonschool waar jonge kinderen spelend, lerend en samenwerkend hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke personen die keuzes durven maken. Wij bieden een stevige basis voor een gezond en gelukkig leven. 

Daar waar jonge kinderen spelend en samenwerkend hun talenten ontwikkelen zullen zij opgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke personen die keuzes durven maken.

Peuters en kleuters gebruiken hun eigen leefwereld als vertrekpunt om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Hoe meer zij betrokken zijn bij de inhoud, hoe intenser zij leren. De ontwikkeling van jonge kinderen wordt ook beïnvloed door professionals zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten, omdat zij op een beredeneerde en planmatige manier vaardigheden en kennis van de wereld aanbieden in hun onderwijs.

Het werken met een thema dat door middel van spel en interactie wordt aangeboden is bij ons op school de manier waarop ons onderwijs aan de jonge leerlingen wordt vormgegeven.

Voor de groepen 1 en 2 hebben we een gecertificeerd VVE aanbod waarbij de doorgaande lijn van spelend leren is geborgd en leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken naar groep 3.

Dat betekent dat thema's worden vormgegeven aan de hand van doelen. Vanuit het thema worden passende spel- leeractiviteiten ontwikkeld. Methodes en materialen bieden hierbij houvast. En de rijke speel- en leeromgeving werkt hierbij ondersteunend aan het leerproces.

In de groep zie je dat doelen vertrekken vanuit de inhoud van het spelthema (ik.. ). De leerkracht/ begeleider speelt hierbij een (inter)actieve rol. Door middel van observaties en evaluaties wordt de ontwikkeling gevolgd.