Door migratie en globalisering spelen in Nederland steeds meer verschillende talen een rol. Kinderen groeien op met verschillende talen en niet altijd is hun thuistaal het Nederlands. Vanuit de wetenschap is veel gezegd over meertalige ontwikkeling bij kinderen en het belang om daarbij de thuistaal te ondersteunen.

Op de Huibers is deze taaldiversiteit aanwezig en we zien dit als een kans. Onder andere door taal-opstapjes te creëren bij alle vakken. Op de Huibers integreren wij lezen betekenisvol in zaakvakken, naast de doorgaande lijn technisch- en begrijpend lezen als vak. Hiervoor gebruiken wij de nieuwe taalmethode Taaljacht en Estafette. Wij bieden daarnaast een uitdagende taalrijke omgeving, waarin leerlingen veel nieuwe woorden en zinnen horen en leren gebruiken. Waar mogelijk zetten wij meertaligheid en de achtergrond van leerlingen expliciet in.
Zo bevorderen wij leesvaardigheid en geletterdheid van leerlingen. Hiermee willen wij bevorderen dat kinderen zich ontwikkelen tot gemotiveerde leerlingen om de woorden en begrippen te oefenen, waarmee ze zichzelf versterken. 3x in de week lezen we met de hele school 20 minuten, in groepjes/1-op-1/zelfstandig met alle leerlingen, leerkrachten, ambulant personeel en ouders.

De Huibersschool is al enkele jaren een taalvriendelijke school, dit om o.a. leerlingen en ouders in zijn geheel te verwelkomen, maar ook de thuistaal bij het onderwijs te betrekken. De leerkrachten hebben bewustzijn en kennis over de achtergrond van kinderen met een andere moedertaal.
We denken op deze manier bewust na over wat we leerlingen willen meegeven wanneer ze de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.
Zo zorgen wij voor een zo sterk mogelijke voedingsbodem voor leren en ontwikkelen in een diverse samenleving, die voortdurend in verandering is.

Zie voor informatie over de Taalvriendelijke school: https://languagefriendlyschool.org/alle-talen-zijn-welkom/