Vreedzame school foto voor in tekstHet sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In ons hele onderwijs zijn de sociale vaardigheden geïntegreerd. De leerkracht is hierin heel belangrijk. Doordat een kind er mag zijn en de leerkracht hem/haar ook ziet, voelt een kind zich veilig.

Bij ons op school staat sociaal emotionele ontwikkeling vast in het weekrooster. Elke dag zijn we, aan de hand van de methode De Vreedzame School, bezig met de sociale omgang.

Wij hebben de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen ook geïntegreerd in ons leerstofaanbod. Ieder schooljaar starten we op de Huibers met 3 weken die in het teken staan van sociaal emotionele activiteiten.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen komt aan de orde tijdens de groeps- en leerlingbespreking (leerkracht en Intern begeleider). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

Bij stagnering ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling voeren we natuurlijk ook gesprekken met ouders. Oplossingen zoeken we samen en veelal binnen de school. In enkele gevallen ook buiten de school.

Bij de methode van de Vreedzame school werken we ieder jaar aan de volgende onderwerpen:

  • We horen bij elkaar (groepsvorming)
  • We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
  • We hebben oor voor elkaar (communicatie)
  • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  • We dragen allemaal ons steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • We zijn allemaal anders (diversiteit)
  • Vreedzame school 2 foto voor in tekst