Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met de ouders van onze leerlingen. Het liefst communiceren we persoonlijk met ouders, door een gesprek in school of op ons plein. Lukt dat niet, dan bellen we of we sturen een persoonlijk bericht via de digitale app Parro. Alle groepscommunicatie gaat ook via Parro. Daarnaast informeren wij ouders tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst aan het begin van elk schooljaar, de oudergesprekken, via onze maandelijkse nieuwsbrief, de socialmediakanalen en onze website.

Parro

communicatie foto voor in tekstParro is ons digitale communicatiemiddel. Via e-mails en berichten via de gratis app blijven ouders op de hoogte van alles wat voor hen relevant is. Ouders kunnen ook zelf afspraken inplannen met leerkrachten en contact leggen met andere ouders en betrokkenen. Inloggen kan via pc, laptop of tablet, maar het gemakkelijkst via de app op uw telefoon.
Elke ouder krijgt per kind een koppelcode voor Parro (mits het emailadres bekend is bij de school). Door de koppelcode wordt het e-mailadres geactiveerd en kan er vanuit de school direct informatie worden doorgegeven.

Download Parro voor Android, of iOS.

Oudergesprekken

Wanneer een leerling gestart is op school wordt er een afspraak gemaakt met de leerkracht voor een intakegesprek waarbij de leerkracht kennis maakt met de leerling en de ouders.
Aan het begin van elk volgend schooljaar zijn ouders welkom op school bij de kennismakingsgesprekken met de leerkracht van hun kind. Ook de leerling zelf is aanwezig bij dit gesprek. Samen bespreken kind, ouder en leerkracht waar het kind goed in is, wat het kind leuk vindt en of het kind het naar zijn/haar zin heeft op school.
Gedurende het schooljaar zijn er nog eens twee oudergesprekken tussen ouder en leerkracht waarin de ontwikkeling van het kind besproken wordt. Wanneer er tussendoor opvallendheden of vragen zijn vindt er soms tussendoor een oudergesprek plaats.

Nieuwsbrief

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws vanuit de school. De nieuwsbrief wordt op de website geplaatst. Via Parro wordt de link naar de ouders verspreidt.

Informatieavond PO-VO

Voor de ouders van groep 7 en 8 is er een informatieavond over de Kernprocedure, waarin uitgelegd wordt hoe de weg bewandeld wordt naar het voortgezet onderwijs en wat er van ouders, leerlingen en scholen verwacht wordt.

Social media

Elke dag gebeurt er wel iets grappigs, moois, interessants op school. Hier kunnen ouders van meegenieten via social media (Facebook en Instagram). Wij posten hier regelmatig leuke kiekjes en interessante weetjes. Volg ons!

Klachten/vragen

Als ouder (of leerling) kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactperso(o)en op school. Deze interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

De interne contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de contactpersoon u begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De contactpersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing. Onze interne contactpersonen zijn Loes de Wit en Esther Woltz. De klachtenregeling van de ASKO is hier in zijn geheel te lezen. 

De klachtenregeling van de ASKO is hier in zijn geheel te lezen. De ASKO is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs.