Met de vrijwillige ouderbijdrage organiseert de Ouderraad allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes, feesten, excursies, Artisbezoek en theatervoorstellingen die een school net even leuker maken. De ouderbijdrage is door de Medezeggenschapsraad vastgesteld op € 50,- per kind. Bij drie kinderen of meer op school is de bijdrage voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.

Ouders die problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen in overleg met de een regeling treffen. Wij hopen dat ouders - waar mogelijk - de bijdrage voldoen. Wij hebben het nodig voor het organiseren van extra activiteiten. Echter: de ouderbijdrage is niet verplicht. Alle kinderen doen met alle activiteiten mee, ook als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

De ouderbijdrage betalen

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage kan op drie manieren betaald worden:

  • Contant bij de administratie (geen pinapparaat aanwezig)
  • Stadspas met groene stip
    Ouders met een Stadspas met groene stip kunnen de ouderbijdrage betalen met deze pas. Belangrijk is wel om te vermelden dat ouders in het bezit van een Stadspas en drie kinderen of meer hebben wel €150 betalen, omdat wij niet €25 terug kunnen geven.
  • Overmaken via bankbetaling
    Het is het hele jaar mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Huibersschool. Vraag hiernaar bij de administratie.